54v

From Derek
Jump to: navigation, search

fol. 54v

Herbal section

Transcription by Takeshi Takahashi:
folio 54v


P: text

pcheodar chpal oloiin ckhey dar qokeey cpheeaiin sal 
dcheaiin cphain s ar cheor qodaiin cthaildy ypchal 
yair ykar oky cham chody ykoldam cheol aim
dar chor cheky chol okaiin chody chol dy 
odaiin ytaiin qodaim qokar chy s am 
tol cheol shocthy qodaiin kchody 
daiin sheody qoctheol s aiin qotchy 
daiino daim qokaiin yteal okal om 
ydaiin qockhey qodal ytam okal dy 
kol ckaiin chckhy qokal dal qocthy 
oaiin qockhy qokam 
tol chol cthol s 
ychol okal yckhey 
tar cthey tam aldam 
or alchy ytal dal chodoldy 
daiin chol oldaiin Back

See also