66r

From Derek
Jump to: navigation, search

fol. 66r

Herbal section

Transcription by Takeshi Takahashi:
folio 66r


L: single words along left-hand column

rary 
rals 
qor 
dara 
ykcol 
syly 
salf 
fary 
qotesy 
ykaly 
daoly 
raiin 
qokal 
qolsa 
raral 

M: panel f66r, letters/symbols along middle column

y 
o 
s 
sh 
y 
d 
o 
f 
* 
x 
air 
d 
sh 
y 
f 
f 
y 
o 
d 
r 
f 
c 
r 
x 
t 
o 
* 
l 
r 
t 
o 
x 
p 
d

R: panel f66r, text on right hand of page

pdaiin oteedy opchedy chap chefchy shddy ypcher cholpchd okedals 
rair shekey qokeedar okal okedy qokeedy qokal okedy qokshd 
ykshedy chody cthdy qokees cheeo okcho dy chekeey chedy chckhy 
shdy qotedy chdy chedy qotedal chcfheor ykeedy dar qotey kol ar 
qokeeody qokeody qokeody qokar sheky qokeeody okedy kodary 
ykeeody choekchy okeody chekeody qokeey dyky chctho rotaiin 
dsheol okaiin sheodaiin 
tocpheey dol kchody qokeody qokshy qopaiin dair ykodas okyd 
*shol daiir dal ky shka qoky shekair choty dar okchy shdy ykol 
qocheky shetey dalal shedy chcta r sheod shokaiir chckhhy dasd 
shor sheodal sholdy qokchedy qofchy qoty chedair cheer kardy 
qokchey qokaiir cheky daly daiin dal shedy chedy ltar ol okedy 
ol cheeky daiir chky axor akar *hy daiin 
pchof sholfosdaiin qotar otalor fchedys chedy dar odair ofaram 
dalcheeeky sheol dairody chekchy shed ykesheo l lor sheor cheyl 
dar shedy okar chedy kcheody chxar daly fchdar cheor aly sy 
shor shekeeody dal shedy qokar al shes 
psheody cfhol shofol okeody qokoldy ytarody shody shedy kair 
sair ol daiin daiin dal dol cheody dair aly dairal dolar shy dos 
tosheo qokaldy oky ol kcheeky qoky dary okees oly 
todeeey keody chdy keody shedy shekeefy chdy sheol shol kedy daly 
saiir cheol kal sheody chcthedy dal shol qokeody chody kechody 
sshedy oteedy ykeeody sheocthy ol ld lshedy chokeey chekey chey 
ysheeod qoteeod qotol qoky chckhedy shey dcheol cheky cheo dor 
ydaiin shody otchedy oteochey tolchedy lsheody qoky daiin otam 
tcheo sheor oteody lpchees ol ar alkey otey ltsholy shecthy r ol 
daiin sheol qocthedy qokedy lchey qokaly shcthy qotal otchdy 
qokey ar olkeol qokal cheoky ykchdy chody sheody qoky ldy 
dor aiin sheeol lshedy lchedy cheedy shekol dalol lodaiin 
sheol oteey ldaiin okalchedy pchedy kody qotchedy cphedy 
daiin shey qoteoly raiin sheedy shcthy lkeol qokol dkar 
lchey lkeedy chety shekaly shckhar 

W: panel f66r, caption above female figure

otcheo chty ykchscheg Back

See also